درد...

من شدم مثل آدمی که دندانش درد می کنه و فقط داره دندانهاش رو به هم فشار می ده، تا حالا تجربه کردین؟ درد رو خوب نمی کنه اما یه جورایی دل آدم حال میاد... باید با خودم خلوت کنم ، همین...

تو ذهنم یه عالمه حرف هست، می خواستم همش رو اینجا بنویسم... اما نمی نویسم و با ارامش می خوابم ، این بهترین کار...

پ ن: هم خوابم میاد هم گشنمه من خواب رو انتخاب می کنم :)  شما چطور؟

 

/ 0 نظر / 4 بازدید