زیبایی ها...

مدتی بود می خواستم با چشمان بسته زیبایی ها رو ببینم. تمام تلاشم رو کردم غافل از اینکه چشمام بسته هستند. امروز لحظه ای چشمام باز شد امروز من زیبایی ها رو حس کردم و سر مست زیبایی ها شادمانه بر زندگی لبخند زدم ...آسمان زیبا درختان زیبا و زیبا تر از همه وجودی به نام من ......

« تو » را رها می کنم گر چه خود در بند هستم و « من » به انتظار دیدار زندگی پر از زیبایی.... خرسند می شوم اگر « تو »نیز باشی اما رها...

/ 2 نظر / 2 بازدید
محمد امین

سلام باریکلا-اینه زندگی همیشه مشکلات هست- این ماییم که وسطه مشکلات باید زیباییها رو ببینیم و وسط خوشیهام یه ذره به مشکلات هم فکر کنیم(البته اینارو یکی باید به خودمم بگه) قربانت خدانگهدار

مژگان

ممنون می دونی چیه اگه از همون اول زیبایی می دیدم اینقدر به دلم نمی چسبید و قدرشو نمی دونستم!!! شاید این یه توجیه