تنهايی

زندگی کردن تنها خیلی خیلی چیزا به ادم یاد میده که شاید هیچ وقت ادم نتونه با خانواده ودر کنار اونها این چیزها رو تجربه کنه.

این هم تجربه ای که من الان دارم اون رو لمس میکنم و هر روز و هر لحظه کوله بار تجربه هام رو باهاش پر می کنم( می ترسم کمرم بشکنه:)).زندگی که در اوج لحظاتی که غمگین ودپرسی می خندی و در اوج خندیدن هات گریه میکنی.یه صحبت هایی پیش می یاد که دو دقیقه بعدش کلی بهشون می خندی یا یه خنده هایی که راجع بهشون کلی بحث میکنی...

خاصیت های دیگه هم داره مثل نفوذ چای و قهوه در لحظات زندگی ادم.نفوذی بسیار عمیق...که البته بعد از مدتی می شن ژست فکر کردن:)

اتفاقاتی که دیشب برام افتاد باعث شد که کمی بیشتر به این تجربه نگاه کنم و ببینم که در کنار سختی هاش کلی هم خوش میگذره(باید تجربه کرد) 

/ 0 نظر / 2 بازدید