فراموش شدن و فراموش کردن همون قدر که یه لحظاتی عذاب اور یا ناراحت کننده هستند، به همون اندازه هم یه لحظاتی شیرین و ارامش بخش هستند. فراموش شدن توسط کسانی که روزی ازما رنجیده اند فراموش کردن خاطراتی که شیرین نیستند، و مهمترین فراموش کردن خطاهایی خودمون... اره فراموشی تو این مورد اخر یه لطف بزرگ برای ما انسانهاست بعضی کارهایی که یه روزی انجام دادیم و فراموششون کردیم ولی با مرور خاطره ها و نگاهی به اون ها عرق سرد روی پیشونیمون میشینه... خیلی خوشحالم که فراموش می کنم ولی عبرت می گیرم
پ ن: این هم یه جای خوب برای بررسی فراموشی ها و عبرت گرفتن ها. جای دوستان خالی

/ 1 نظر / 4 بازدید
رضا ف

خيلي زيبا بود