شمارش معکوس

دارم شمارش معکوس رو می شنوم ۴. ۳.... خدای من برای شنیدن صدای بوق ممتد آمادم نه به این معنا که خواسته ی دلم باشه راستش رو بخوای می ترسم  دیگه حتی از فکر کردن به چیزهایی که دوست دارم می ترسم... دیگه اونقدر تمرین کردم که گوشم به شنیدن صدای بوق ممتد عادت کرده. گر چه ته دلم چیزی دیگه می خواد.... دیکه من هم راضی و هم آمادم برای هر چی برام بخواهی... من آماده ام...

خودت کمکم کن....

 دلم یه خورده تنگ شده :)

مژگان

/ 3 نظر / 2 بازدید
محمود

من در مورد شمارش معکوس نتونستم به نتیجه برسم ! میشه بیشتر بگی بهم مژگان خانم !؟

محمد امین

سلام بابا ايول كارت خيلي درسته، اميدوارم كه اون چيزهايي كه خودت دلت ميخواد همونهايي باشه كه خدا هم برات ميخواهد و خيرت هم توي اوناست خدانگهدار

مژگان

سلام محمد امین جان ممنون برام دعا کن. شما چه می کنی؟