خواهر کوچیکه

حتما یه دوره ای وجود داشته که من برای یکی از اعضای خانواده مادری کرده باشم حتی پدرم. داستانیست برای خودش وقتی که دختر ۱۴-۱۵ ساله برای پدرش مادری می کند راستش را بخواهید نمی دانم خنده اور است یا گریه!!! علت این اخلاق را میشود خیلی جاها جستجو کرد از رفتار مادرم گرفته تا الگو سازی های جامعه و هزار و هزار علت دیگر که حالش را ندارم بگویم. اما یکی از طولانی ترین دوران مادری ام برای خواهر کوچیکه بود همانی که تنها ترین کوچک تر از من است همیشه. از همان کوچکیمان تا همین اواخر برایش مادری کرده ام. بچه که بودیم حواسم بود نخوره زمین. زمین هم که می خورد دستش رو می گرفتم بلندش می کردم و خاک لباس هاش رو می تکوندم. مانند مادری آغوش گرمم برایش باز بود در هنگام ترس و هنگامی که می دیدم ترسی نیست و آغوش گرم هم کشک است خودم می ترساندمش بعد که خوب می ترسید بغلش می کردم و نوازشش می کردم و می گفتم نترس من اینجا هستم . اینها مال بچگی هایمان است. بزرگتر از ان که شدیم اگر کمی نمره هایش پایین تر از دلخواه من میشد برایش روضه ها می خواندم مثال مادری مهربان برایش وقت می گذاشتم و حتی نگرانش میشدم که هیچی نشه . فکر می کردم فقط یک راه برای بالا رفتن وجود دارد از زندگی.  بعد تر ها فهمیدم هر کس به راه خود بالا می رود و حالا دیگر می دانم که ما انسانها هر کدام برای  خودمان راهی برای سقوط داریم که همان زندگیست!!! خواهر کوچیکه را می گفتم و من که برایش مادری می کردم. دبیرستان بودم که دست از مادر بودن و مادری کردن کشیدم. ولی شاید همین حالا هم باز نمه هایی ازش در وجودم باشد بعضی وقت ها نمی دانم با این مادری چه بلایی سر اون وخودم اوردم ولی هر چه بوده از محبت و دوست داشتن بود. برایش هیچ وقت نگفته بودم که مادری کردن دلیل می خواست همینجور الکی نبود به اش نگفتم اینقدر دوستش داشتم که هر چه هم او حرفم را نمی پذیرفت من از مادری برایش دست نمی کشیدم. حالا دیگه اون خواهر فقط سه سال کوچیکه راه خودش رو پیدا کرده و حسابی بزرگ شده اونقدر که بعضی وقت ها رو مشورتش حساب باز می کنم. این روزها خیلی دلم می خواد فاصله ی اقیانوس وقاره ها رو رد کنم و باز براش خواهر باشم خواهری که فقط خواهره...

/ 4 نظر / 18 بازدید
مسافر

me too! :)