خطاب به او

"جدالی نیست بر آنچه شما دارید ومن ندارم ویا من دارم وشما ندارید،

جدال بر اینست که نفی می کنید آنچه را من دارم بدان علت که شما ندارید ویا به سخره می گیرید آنچه را شما دارید و من ندارم..."

/ 3 نظر / 4 بازدید
دختر بهار

سلام.....حتما توام چیزایی داری که ما نداریم....قشنگ بود...موفق باشی...سربزن.

سایه

جدالت با خودت چی می شه؟

خوشروز

به سخره میگیرند تو را . نداری آنچه را که آنها دارند