از این پنجره که روبه روی من، به اسمون دیده میشه و یه عالمه شاخ و برگ درخت های کوچه ی کناری ساختمونمون. یه منظره ی فوق العاده . همیشه وقتی به شاخه های این درخت ها نگاه می کنن با خودم فکر می کنم حتما یه ابشار کوچیک پشت این درخت ها قایم شده در صورتی که می دونم این کوچوی پر از خونه است و تو این شهر ابشاری در کار نیست. اما اصلا دلم نمی خواد این تخیل رو از ذهنم بیرون کنم و مطمئن هستم یه روز میرم اون ابشار رو ببینم...

/ 1 نظر / 4 بازدید
مرد آبادانی

ای آبادان پر بلا! گلهای پرپرت کو؟ یاران رهبرت کو؟ http://abadanman.persianblog.ir/ http://abadanman.webphoto.ir/