دنیا برزخی است از ندانستن ها!!!

خدای من چرا تو این برزخ تنها رهام کردی؟؟؟

اصلا نمی دونم چطوری باید فکر کنم!!!!

/ 1 نظر / 2 بازدید
رندانه

سلام......ارادت........ دنیا برزخی از دانستنها هم هست که عین القضاة گوید: کاش نادان بودمی تا از خویشتن خلاصی یافتمی.................. بار نادانی سبکتره ....نگران نباش هر که او عاشقتراست ....رخ زرد تر هر که او داناترست.......بیمارتر رندان را سری بزن یا علی[گل]