یه وقت هایی هست که یاد حرف ها یا کارهایی که سوتی بودن یا اشتباه بودن میفتم. سوتی هایی اساسی و یا اشتباهاتی که می تونستن منجر به خیلی چیزهای بزرگ بشن و به خیر گذشتن. نه اینکه خودم درستشون کرده باشم هااا نمی دونم به خیر گذشتن فقط!!! دقیقا وقتی یاد اون ها میفتم نا خوداگاه می خندم این خنده ها یه حس عجیبی هستن نه خندن نه گریه!!! نمی دونم چین؟ فقط می خندم و البته خیلی هم دل چسبن!!!

/ 0 نظر / 12 بازدید