اعتراف

راست می گویی

اگر تو را از من بگیرند

از من هیچ نمی ماند

ولی نمی دانند

عشق محتاج بودن من و تو نیست

عشق باقی می ماند و هیچ...

 

/ 0 نظر / 4 بازدید