خیلی خوشحالی ها!! اون بالا نشستی و داری یه سری موجود دو پا رو نگاه می کنی. هر کدوم دارن به یه طرف میرن هر کدوم دنبال یه چی هستن. دلت بخواد این مسیر رو برای اون باز می کنی برای اون می بندی ... موجود دوپایی که به دو متر هم نمیرسه یه دلی بهش دادی که اندازه ی کل اسمان بالا سرش اخه فکر نکردی این موجود اگه اون دلش خواست پر بکشه جایی برای پرواز نداره فکر نکردی قفسش کوچکیه..... فکر کردی اما نمی دونم به چه نتیجه ای رسیده  اصلا در علم تو نتیجه گیری هم هست یا اصلا فکر هم هست هر چی هست یا نیست اما می دونم احساس پر زدن احساس تنگ بودن این قفس احسا س اینگه قلب ادم می خواد از قفس سینه اش بزنه بیرون رو می فهمی یا می فهمی وقتی میگم زمین شاید برای سایز پاهام بزرگ باشه اما برای دلم خیلی کوچیکه .... فهمیدن که هیچی یقین دارم قبل اینکه این ها به زبون من بیاد تو می دونی....خیلی کوچیکه  .... خیلی کوچیک

/ 1 نظر / 5 بازدید