رضایت

خدای مهربونم خودت می دونی که چی دوست دارم بشه و خودت می بینی که هر لحظه ازت می خوامش!!! اما الان با تمام وجودم به هر چی که تو بم بدی راضی هستم و از داشتن یا نداشتن خوشحال...

این رضایت احساس آرامش عجیبی به دلم می ده خودت می دونی که من این حس آرامش در کنارت بودن رو می خوام خوشحال می شم اگه اون هم باشه البته اگه تو بخواهی.

مثل همیشه نیازمند کمکت هستم...

این روزها کمی خود خواه شده بودم یادم رفته بود گلهارو آب بدم...

/ 1 نظر / 2 بازدید
س ا ی ه

(: فقط میتونم بگم خدا رو شکر و اینکه من این پستت یادم میمونه!