وقت اضافی

ارائه cold atomsبرای سمینار سه شنبه...
آمادگی برای سفر(بلیط برگشت okشده اما رفت هنوز نه04.gif)..
یه عالمه برگه که باید قبل رفتن تصحیح بشن...
و مهمتر از همه یه عالمه کارهای کوفتی برای پذیرش...
تازه دلم هم کلی برای خونه و اهلش تنگ شده(وقت نمی کنم برم خونه02.gif)
جالب اینه با این همه کار و مشغولیت وقت اضافی برای تفریح رو دارم39.gif
خدایی از این یه قلم نمی تونم بگذرم،الان هم که داره بارون می یاد حال میده رانندگی،خدارو شکر مشکل بنزین هم ندارم
پس فعلا "خوش باشین"

/ 2 نظر / 2 بازدید
نیما

يه جورايی با خط به خطش تفاهم دارم. البته بجز اولی و آخری! يعنی سمينار و رانندگی.

کمیته‌ی پی‌جوی آزادی دانشجویان دربند

فراخوان خانواده‌های دانشجویان دستگیر شده مراسم 16 آذر سال 86 درموج دستگیری های بی‌سابقه‌ی دانشجویی در آستانه‌ی روز 16 آذر(روز دانشجو) بیش از 30 تن از دانشجویان آزادی‌خواه و برابری‌طلب دانشگاه‌های سراسرکشور بازداشت شده‌اند. شگفت این که 16 آذر که نماد مبارزه با رژیم وابسته‌ی شاهنشاهی و سلطه‌ی بیگانه بوده است از سوی جمهوری اسلامی نیز تحمّل نمی‌شود. آن چه امسال در روز دانشجو روی داد، تکرار همان صحنه‌هایی است که رژیم گذشته هر ساله در برخورد با جنبش دانشجویی ایجاد می‌کرد. گرامی‌داشت روز دانشجو سنت پنجاه و چند ساله‌ی جنبش دانشجویی ایران است و دانشجویانی که امسال به اتّهام برگزاری مراسمی ، با محوریت مخالفت با جنگ و تحریم، بازداشت شده‌اند در زمره‌ی شریف‌ترین فرزندان این آب و خاک‌اند. ما خواهان آزادی سریع و بی قید و شرط فرزندان اسیر خود هستیم. کمیته‌ی پی جوی آزادی دانشجویان دربند