اسمان را و تورا و عشق را

هر کدام را می نگرم تو را می بینم

تو ان بی انتها ترین که از اغوش خیال من هم فراتری

از نگاه تند سختی ها و از نوازش لطف مادرانه

مژگان

پ ن: همچون کودک بی پناه به نوازش پر مهرت نیازمندم....

/ 0 نظر / 4 بازدید