بودنت آرامش است، اگر چه نیستی!!

ویادت تکرارِ لبخندیست بر لبانم، گر چه فقط خاطره ای !!

هدیه یِ من به تو بودنم است اگر چه مال من نیست

وهدیه یِ تو به من عشق اگر چه تو نداده باشی

خاطره یِ من روزهای شیرین با تو بودن، اگرچه نبودی

وتنها سرمایه ام امیدی است که این روزها دلخوشی ام شده...

روزها چه زود از پی هم میروند اما هنوز تو هستی

سخت است، ولی این روزها منتظر فراموش کردنت هستم گرچه نمی توانم 

/ 1 نظر / 2 بازدید
رضا

سلام شعر خوبیه[تایید]