من هستم...

شاید الان ته یه دره باشم ، شاید هنوز نتونستم این شک رو هضم کنم ، و شاید خیلی حرفهای دیگه که گفتنشون نه بهم کمک می کنه نه ....

اما من هنوز مژگان  هستم و هنوز زنده هستم با تمام انرژی هام و شادابی هام و البته با کوله باری از تجربه...

مدتی به علت درس زیاد این طرف ها پیدام نمی شه، اما هستم :)

/ 2 نظر / 7 بازدید
سمیه

تو در اوج یه قله ای اگه وارونه نگاه کنی! فقط کافیه مثبت نگاه کنی! بهترین چیز اینه که تو هنوز همون مزگان گل و شادابی! مراقب خودت باش عزیزم!

محمد امین

khob khoda ro shokr ke hasT