هنوز قامت باور من به بلندای مهربانیت نرسیده!!

تو از وسعت رویاهای شبانه ی تنهایی من فرا تری!!

هزاران سجده شکر مرا باید بر نعمتی به نام تو....

بر من صبوری کن...

/ 0 نظر / 5 بازدید