به چی می خندی؟ -آخه این هم سوال داره!! خوب به تو. -کجای حرفم خنده دار بود. - نه جانم حرفت خنده دار نبود به خودت می خندم!! -بخند... خنده بد نیست من هم که خوشحال می شم دل جوونی رو شاد کنم... اما باز هم می گم.... -آخه عزیزکم این زندگی چند بار با صدای بلند باید بهت بگه -نمی دونم فقط می دونم دل کوچک من صبرش کمه.. -حالا تو چرا می خندی؟ -می دونی ... نُچ نمی دونی.. بی خیال...

و اون وقتِ که صدای خنده فضا رو پر می کنه....

پ ن: بهتون حق می دم اگه هیچی نفهمیدین...با غم نوشتن همینه دیگه!!

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
کیکاووس

ما که داستان رو نمی دونیم اما می خندیم! خنده بر هر درد بی درمان دواست!

کیکاووس

Mozhgan: Who is your audience here and what is the message or point you wanna deliver??