نگاه انتظار


چشم هایت رعشه ای است بر تنم،دیگر برایم یادگار شده ای
      گلهای وجودم وام گیر لبخند زیبای تو اندوپرتوی چشمانم حیران نگاهت
             هر لحظه وجودت قلب کوچکم را چنان می فشارد که جز اشک هیچ زبانی برایش نیست
و هر اشک،دفتر رنگینی از خاطرات با تو بودن
        تو نگاهی بودی ومن روزهای انتظار
               تو آمدنی بودی و من جستجوی بی انتها
فکر تو خوراک روحم شده و عشق تو بهانه ی بودنم
           گویند برای بیان حس زبانی نیست تو خود مفصل بخوان از نگاه انتظارم
                                                                                          نگاه لطفت را از من دریغ مدار

/ 1 نظر / 2 بازدید
رويای طلايی

هر فرصتی که پيش بيايد به تماشای چشمانت می نشينم کاش از اين فرصت ها برای تو هم پيش بيايد... نوشته زيبايی بود...