رهاییچمدون بودنم همیشه آمادس!!تکه برگهایی خاطرات روزهای شیرین زندگی ام رو روی تکه پارچه ی زیبایی گذاشتم این هم وصیت نا مه ی من،سکوتِ لحظه های غمگین زندگی ام  رو میبرم دیگه هیچی نمی خوام  ببرم الا یه لبخند که فعلا تمام زندگیمه خواهشا چشمامو نبندین دوست دارم ببینمتون!!آسمان رو که نگاه میگنین یاد یکی بیافتین که برای اون زنده بود و هر روز صبح به عشق در آغوش کشیدنش بیدار می شد،هر موج دریا خاطره ای از لحظه های در کنارش بودنه من رو کنار یه دریا به خاک بسپارین یه درخت هم بالای سرم باشه آخه من عاشق رقص برگ ها تو باد هستم، به باد سپردم که هر روز صبح با نوازشی شیرین بیدارم کنه!!! من جز عشق هیچ ندارم که لیاقتتون رو داشته باشه امیدوارم ازش خوب نگه داری کنین اون تمام هستیمه و یه لبخند هم بهتون هدیه میدم که بتونین با اون همه ی خاطرات نا خوشی که از من دارین رو  پاک کنین. در آخر هم خواهش میکنم بهش بگین که خیلی دوستش داشتم و بدون وجودِ هیچ امیدی تا آخرین لحظه منتظرش بودم طوری بهش بگشن  که ناراحت نشه، بهش بگین اینجا برام یه قفس بود رفتم تا رها شم... رهای رها مثل باد...

این تنها یه نوشتس برای یاد آوری چیزهایی که دوستشون دارم و نقطه ای از زندگی که باید بیشتر بش توجه کنم.

/ 0 نظر / 2 بازدید