بی سبب نیست چنین بی تابم،

                      دلم از شادی سرریز،

                              و نگاهم پی آرامشِ یک دشت خیال...

من میان نفسِ چشمه و دشت

                              روح پرواز دگر می بینم.

چشم حیران من،در انبوه نیاز

                              نقش بی نقشیِ تصویر تو را می بیند.

و مرا می برد از شادی تا اوج

                             و پناهی می دهد همچون آرامش شب...

بی سبب نیست چنین بی تابم

                      من تو را می جویم

                               من تو رامی خواهم....

/ 2 نظر / 5 بازدید
امید

البته جوینده یابنده بود قطعا...

عاطفه

دنیا به همین جودن و یابیدنش زیباست/[لبخند] عاقبت هم که جوینده یابنده بود.