خورشید که بالا می اید

ستاره ها که می روند

متولد می شوم هر روز

چشم هایم که باز نی شوند

لب هایم که لبخند را به مهمانی می پذیرد

به دنیا می ایم هر لحظه

زمان از بودن من معنا دار می شود

و روزها و تاریخ ها از نگاه من رقم می خورند

 

مژگان

/ 1 نظر / 5 بازدید
مسافر

like!