برنامه ریزی

یادت باشه قبل خواب برای فردات برنامه ریزی کنی، صبح 6:30از خواب بیدار میشم و...44.gif

صبح:برنامه ها یکی یکی خط میخورن،داری چی کار میکنی؟ ...14.gif
قصه ی من وبرنامه ریزیم هم یک داستانی شده برای خودش!!

دو تا برداشت داره
برداشت اول :اَه ه مژگان، کی می خوای آدم بشی وبه برنامه هات عمل کنی
برداشت دوم :اَه ه مژگان، کی می خوای طبق آنچه که هستی، برنامه ریزی کنی04.gif

/ 0 نظر / 2 بازدید