بی کران نگاه من در انبوه سیاه مشق هایِ ننوشته، خاموش مانده و بی انتها صدای من در میان هیاهو ها مهر سکوت خورده...

صفحه ی سفید ننوشته هایم و سکوت سنگین نگفته هایم تقدیم به تو باد...

 

پ ن: تو خود مفصل بخوان ازاین مجمل...

/ 0 نظر / 4 بازدید