بهترینم 

              چه زیبا گونه در من نور هستی دمیدی و میان هیچ رهایم کردی...

                          چه مهربانانه وجودم را به گنجینه ی دل‌ زینت دادی.....

                                  و چه سخاوتمندانه عشقت را در دلم امانت نهادی....

و من

                چه سعادتمندانه به وجودٍ خود می نگرم....

                       چه مغرورانه به هدیه ات می بالم...

                            و چه بی قرارانه منتظر غرق شدن در دریای بی کران عشقت هستم.

     زنجیره ای است که خود ساخته ای میان من ها وتو

                             هیچ ندارم که نذرِ نیم نگاهِ مرحمتت کنم

                                    تو خود لطفی بنما بر هیچ

مژگان

/ 2 نظر / 5 بازدید
مژگان

خانمی دلم سوخت برات که نظر دادم [قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قلب] شوخی کردم ناراحت نشی یه موقع[سوال][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][بغل][بغل]منو دوست خودت بدون عزیزم[گل] برام نظر بنویس[چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][بغل][گل][گل][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ]

مژگان

ممنونم دوست عزیز البته من برای نظرات اینجا نمی نویسم [لبخند]