با همه هستی اما تنهایی ... درست اون لحظه ای که می خوای... این تنهایی تموم هم می شه؟ وای چقدر دارم می لرزم

/ 0 نظر / 7 بازدید