هیاهوییست در دلم

این جور وقتا فقط می شه با یه تیکه کاغذ حرف زد... وقتی تو دلت غوغا باشه وقتی بی بهانه اشک می ریزی و نمی دونی به چی وصلش کنی ... وقتی دوست داری برقصی بدوی گریه کنی و داد بزنی...وقتی دوست داری پرواز کنی باد بشی بری نباشی رها شی...

وقتی حس کنی دنیا برای دلت کوچیکه قلبت تو سینت جا نمی شه و نفس کشیدن برات سخت شده... وقتی که لبخندآرامشت به شکل اشک رو گونه هات سرازیر می شن... قلبت تند تند می زنه دستت می لرزه چشمات می سوزه اما ته دلت یه جشن... این هدیه است یا عذاب...

رهایم کن ... رهایم کن

پ ن:.....

/ 3 نظر / 5 بازدید
Hassan.Shakouri

نوشتن انفجار قلب است در سکوت ×کریستین بوبن×

کیکاووس

خوبی زندگی اینه که پس از هر طوفانی، آرامشی خواهد بود.